Staňte se našimi fanoušky
na Facebooku

Provozní řád

 1. Každý návštěvník fitness klubu je povinen seznámit se s tímto provozním řádem.
 2. Fitness klub je určen ke sportovnímu využití.
 3. Fitness klub je v provozu dle otevírací doby. Poslední možnost vstupu do fitness klubu je 30 minut před koncem pracovní doby.
 4. Vstup do sportovního klubu je možný pouze se zaplaceným vstupem.
 5. Pohyb osob mladších 15 let bez dozoru je v prostorách fitness klubu zakázán
 6. Provádět cvičení na cvičebních zařízeních fitness klubu smí pouze:
  1. Osoby starší 15 let
  2. Osoby netrpící žádnou závažnou chorobou (zejména srdeční či oběhovou)nebo pouze se svolením svého lékaře
  3. Osoby obeznámené s technikou cvičení na posilovacích zařízeních
 7. Vstup do fitness klubu je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi určené pro cvičení a ve vhodném čistém sportovním oblečení. Je přísně zakázáno cvičit naboso nebo v pantoflích.
 8. Cvičenec je povinen při cvičení používat ručník z hygienických důvodů a ochrany koženky na strojích před působením potu. Po ukončení cvičeních provede případně ještě očištění koženky.
 9. Pokládat činky a závaží na čalounění je zakázáno.
 10. Při cvičení užívejte vždy hmotnosti odpovídající vaší výkonové hranici. Při cvičení na hranici výkonnostního maxima je cvičenec povinný si zajistit dopomoc dalšího cvičence nebo obsluhy fitness klubu.
 11. Při cvičení s nakládacími činkami je cvičenec povinen používat uzávěry os.
 12. Po ukončení cviku, je cvičenec povinen uvést nářadí do původního stavu. Všechny činky, kotouče,
  podložky, osy a uzávěry mají své místo.
 13. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných věcí jako batohů, tašek.
 14. V prostorách sportovního klubu platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor sportovního klubu zakázán.
 15. Platí zákaz konzumace jídel v prostoru vyhrazeném pro cvičení. Pití odkládejte pouze na vyhrazená místa (bar, poličky na sloupcích).
 16. Návštěvník přítomný ve fitness klubu neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným.
 17. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce lékárnička vybavena dle platných předpisů v souladu s poskytovanými službami.
 18. Provozovatel či obsluha fitness klubu nesou odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru sportovního klubu. Úklid je prováděn 1x denně mytím podlahy a luxováním celého komplexu. Hygienické zařízení je umýváno 1x denně na vlhko desinfekčním prostředkem.
 19. Cvičenci jsou odpovědní za dodržování pořádku v celém prostoru fitness centra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit obsluze fitness klubu.
 20. Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostoru fitness klubu.
 21. Cvičenci v prostoru fitness klubu užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím
  přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit obsluze. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.
 22. Provozovatel fitness klubu nezodpovídá za vzniklé úrazy nebo jiné poškození zdraví v souvislosti se cvičením.
 23. Cvičenci jsou povinni se před opuštěním prostor fitness klubu řádně odhlásit a vrátit klíče od šatní skříně.
 24. Kontrola, promazání a čištění strojů probíhají v termínech dle požadavků výrobce min. 1x ročně nebo dle potřeby.
 25. Prostor recepce a vstupu je monitorován kamerami z důvodu ochrany hmotného majetku, bezpečnosti klientů a prevence kriminality. K záznamům má přístup pouze provozovatel.
 26. Nejste-li si jisti nakládáním s nářadím nebo stroji, požádejte o pomoc obsluhu.
 27. Při výpadku elektrického proudu jsou cvičenci povinni neprodleně opustit veškeré prostory fitness klubu.
 28. Klient nedodržující provozní řád může být z fitness klubu vykázán.
 29. Děkujeme za dodržování provozního řádu a přejeme Vám příjemné cvičení.
Top